Dự án bất động sản

 

Chung cư HH2C Linh Đàm mới nhất ngày 21/12/2015

Sàn Hà Thành cập nhật danh sách căn hộ Chung cư HH2C Linh Đàm mới nhất ngày 21/12/2015, đóng 40% giá trị hợp đồng.

Xem thêm:

Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư HH2C - Linh Đàm - Mường Thanh - Hà Nội.
 
Hotline 1: Mr.Trung 0909 088 886 -  Mr.Phương 0947 123 488 -Ms.Hảo 0934 426 791
 
Hotline 2: Ms.Vân 0946.95.3333 -  Mr.Tuấn 0938 969 525
 
Add:
 
Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.
 
Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com

TÒA TẦNG PHÒNG DIỆN TÍCH HƯỚNG BC HƯỚNG CỬA GIÁ GỐC TIẾN ĐỘ CHÊNH LỆCH GIÁ BÁN TỔNG TIỀN
HH2C 4 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 40% 190 17,94 1.368,37
HH2C 5 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 40% 220 18,85 1.437,65
HH2C 7 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 40% 200 18,59 1.417,65
HH2C 8 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 40% 230 18,98 1.447,65
HH2C 10 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 40% 230 18,98 1.447,65
HH2C 11 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 40% 235 19,05 1.452,65
HH2C 12 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 40% 230 18,98 1.447,65
HH2C 14 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 40% 200 18,59 1.417,65
HH2C 15 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 40% 220 18,85 1.437,65
HH2C 18 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 40% 220 18,33 1.398,37
HH2C 20 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 40% 225 18,40 1.403,37
HH2C 30 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 40% 220 17,30 1.319,81
HH2C 31 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 40% 225 17,37 1.324,81
HH2C 36 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 40% 220 16,79 1.280,53
HH2C 37 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 40% 180 16,27 1.240,53
HH2C 38 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 40% 195 16,46 1.255,53
HH2C 39 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 40% 170 16,13 1.230,53
HH2C 40 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 40% 160 16,00 1.220,53
HH2C pent 2 42,33 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,39 40% 280 20,00 846,80
                     
HH2C 2 4 69,33 Tây Nam Đông Bắc 15 40% 200 17,88 1.239,95
HH2C 20 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 40% 215 18,21 1.220,60
HH2C 32 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 40% 195 16,91 1.133,56
HH2C 35 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 40% 195 16,91 1.133,56
HH2C 37 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 13,5 40% 160 15,89 1.065,04
HH2C 40 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 13,5 40% 140 15,59 1.045,04
HH2C pent 4 45,68 Tây Nam Đông Bắc 13 40% 170 16,72 763,84
                     
HH2C 2 6 58,87 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 40% 195 18,76 1.104,54
HH2C 35 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14 40% 170 16,59 1.087,28
                     
HH2C 32 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14 40% 205 17,13 1.122,28
HH2C 33 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14 40% 180 16,75 1.097,28
HH2C Pent 8 44,64 Tây Nam Đông Bắc 13 40% 165 16,70 745,32
                     
HH2C 35 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 40% 185 16,76 1.123,56
HH2C 39 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 13,5 40% 160 15,89 1.065,04
HH2C 40 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 13,5 40% 140 15,59 1.045,04
HH2C Pent 10 45,68 Tây Nam Đông Bắc 13 40% 165 16,61 758,84
                     
HH2C 6 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 40% 170 18,19 1.387,65
HH2C 8 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 40% 185 18,39 1.402,65
HH2C 11 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 40% 185 18,39 1.402,65
HH2C 12 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 40% 190 18,46 1.407,65
HH2C 14 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 40% 175 18,26 1.392,65
HH2C 16 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 40% 195 18,52 1.412,65
HH2C 23 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 40% 185 17,36 1.324,09
HH2C 31 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 40% 180 16,78 1.279,81
HH2C 35 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 40% 140 16,26 1.239,81
HH2C 38 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 40% 155 15,94 1.215,53
HH2C 39 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 40% 150 15,87 1.210,53
HH2C 40 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 40% 120 15,48 1.180,53
HH2C pent 12 42,33 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,39 40% 240 19,06 806,80
                     
HH2C 2 14 55,63 Đông Bắc Tây Nam 15 40% 250 19,49 1.084,45
HH2C 5 14 55,63 Đông Bắc Tây Nam 15,5 40% 160 18,38 1.022,27
HH2C 14 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 15,5 40% 215 19,37 1.076,65
HH2C 16 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 15,5 40% 220 19,46 1.081,65
HH2C 17 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 15 40% 205 18,69 1.038,85
HH2C 20 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 15 40% 220 18,96 1.053,85
HH2C 27 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 14,5 40% 220 18,46 1.026,06
HH2C 31 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 14 40% 225 18,05 1.003,26
HH2C 34 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 14 40% 200 17,60 978,26
HH2C 36 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 13,5 40% 220 17,46 970,47
HH2C 37 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 13,5 40% 190 16,92 940,47
HH2C 39 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 13,5 40% 180 16,74 930,47
                     
HH2C 7 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 15,5 40% 130 18,36 834,94
HH2C 14 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 15,5 40% 135 18,47 839,94
HH2C 40 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 13,5 40% 100 15,70 713,98
                     
HH2C 12 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 15,5 40% 130 18,36 834,94
HH2C 14 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 15,5 40% 135 18,47 839,94
HH2C 20 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 15 40% 130 17,86 812,20
HH2C 21 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 14,5 40% 140 17,58 799,46
HH2C 24 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 14,5 40% 140 17,58 799,46
HH2C 33 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 14 40% 120 16,64 756,72
                     
HH2C 16 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 15,5 40% 220 19,46 1.081,65
HH2C 18 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 15 40% 220 18,96 1.053,85
HH2C 27 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 14,5 40% 220 18,46 1.026,06
HH2C 28 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 14,5 40% 210 18,28 1.016,06
HH2C 30 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 14 40% 210 17,78 988,26
HH2C 31 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 14 40% 225 18,05 1.003,26
HH2C 33 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 14 40% 220 17,96 998,26
HH2C 36 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 13,5 40% 220 17,46 970,47
HH2C 38 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 13,5 40% 195 17,01 945,47
HH2C Pent 20 37,21 Tây Bắc Đông Bắc 13 40% 180 17,84 663,73
                     
HH2C 3 22 75,24 Đông Bắc Tây Nam 15 40% 270 18,59 1.398,60
HH2C 4 22 75,24 Đông Bắc Tây Nam 15 40% 235 18,12 1.363,60
HH2C 11 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 40% 280 19,64 1.497,65
HH2C 14 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 40% 265 19,44 1.482,65
HH2C 15 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 40% 300 19,90 1.517,65
HH2C 16 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 40% 305 19,96 1.522,65
HH2C 25 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 40% TT #VALUE! #VALUE!
HH2C 26 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 40% 270 18,48 1.409,09
HH2C 28 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 40% 290 18,74 1.429,09
HH2C 34 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 40% 285 14,42 1.384,81
HH2C 36 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 40% 275 17,51 1.335,53
HH2C 38 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 40% 255 17,25 1.315,53
HH2C pent 22 42,33 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,39 40% 320 20,95 886,80
                     
HH2C 31 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14 40% 285 18,25 1.223,56
HH2C 34 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14 40% 230 17,43 1.168,56
HH2C 35 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14 40% 260 17,88 1.198,56
HH2C 40 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 40% 190 16,33 1.095,04
HH2C Pent 24 45,68 Đông Bắc Tây Nam 13 40% 270 18,91 863,84
                     
HH2C 23 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 40% 270 18,62 1.220,04
HH2C 27 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 40% 270 18,62 1.220,04
HH2C 29 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 40% 265 18,04 1.182,28
HH2C 33 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 40% 240 17,66 1.157,28
HH2C 34 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 40% 250 17,82 1.167,28
HH2C 38 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 40% 190 16,40 1.074,52
HH2C 40 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 40% 170 16,09 1.054,52
                     
HH2C 20 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 40% 280 19,27 1.262,80
HH2C 27 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 40% 260 18,47 1.210,04
HH2C 32 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 40% 250 17,82 1.167,28
HH2C 34 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 40% 250 17,82 1.167,28
HH2C 35 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 40% 235 17,59 1.152,28
HH2C 37 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 40% 210 16,71 1.094,52
HH2C 38 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 40% 215 16,78 1.099,52
HH2C 40 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 40% 165 16,02 1.049,52
                     
HH2C 27 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 40% 270 18,53 1.242,08
HH2C 29 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14 40% 270 18,03 1.208,56
HH2C 31 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14 40% 285 18,25 1.223,56
HH2C 32 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14 40% 255 17,80 1.193,56
HH2C 34 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14 40% 230 17,43 1.168,56
HH2C 36 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 40% 220 16,78 1.125,04
HH2C 37 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 40% 240 17,08 1.145,04
HH2C 38 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 40% 225 16,86 1.130,04
HH2C Pent 30 45,68 Đông Bắc Tây Nam 13 40% 280 19,13 873,84
                     
HH2C 12 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 40% 315 20,10 1.532,65
HH2C 15 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 40% 315 20,10 1.532,65
HH2C 17 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 40% 320 19,65 1.498,37
HH2C 25 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 40% TT #VALUE! #VALUE!
HH2C 29 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 40% 295 18,29 1.394,81
HH2C 36 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 40% 295 17,77 1.355,53
HH2C 38 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 40% 270 17,45 1.330,53
HH2C pent 32 42,33 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,39 40% TT #VALUE! #VALUE!
                     
HH2C 4 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 15 40% 225 19,05 1.058,85
HH2C 5 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 15,5 40% 240 19,82 1.101,65
HH2C 12A 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 15 40% 245 19,41 1.078,85
HH2C 16 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 15,5 40% 245 19,91 1.106,65
HH2C 20 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 15 40% 250 19,50 1.083,85
HH2C 30 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14 40% 235 18,23 1.013,26
HH2C 33 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14 40% 235 18,23 1.013,26
HH2C 34 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14 40% 250 18,50 1.028,26
HH2C 35 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14 40% 240 18,32 1.018,26
HH2C 36 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 13,5 40% 240 17,82 990,47
HH2C 37 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 13,5 40% 215 17,37 965,47
HH2C pent 34 37,21 Đông Nam Đông Bắc 13 40% 205 18,51 688,73
                     
HH2C 12A 36 47,62 Tây Nam Đông Bắc 15 40% 135 17,83 849,30
HH2C 14 36 47,62 Tây Nam Đông Bắc 15,5 40% 135 18,33 873,11
HH2C 15 36 47,62 Tây Nam Đông Bắc 15,5 40% 125 18,12 863,11
HH2C 26 36 47,62 Tây Nam Đông Bắc 14,5 40% 150 17,65 840,49
HH2C 28 36 47,62 Tây Nam Đông Bắc 14,5 40% 150 17,65 840,49
HH2C 30 36 47,62 Tây Nam Đông Bắc 14 40% 155 17,25 821,68
HH2C 40 36 47,62 Tây Nam Đông Bắc 13,5 40% 135 16,33 777,87
HH2C pent 36 47,62 Tây Nam Đông Bắc 13 40% 55 14,15 674,06
                     
HH2C 12A 38 45,84 Đông Bắc Tây Nam 15 40% 135 17,95 822,60
HH2C 14 38 45,84 Đông Bắc Tây Nam 15,5 40% 130 18,34 840,52
HH2C 24 38 45,84 Đông Bắc Tây Nam 14,5 40% 135 17,45 799,68
HH2C 28 38 45,84 Đông Bắc Tây Nam 14,5 40% 140 17,55 804,68
                     
HH2C 12A 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15 40% 230 19,14 1.063,85
HH2C 15 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15,5 40% 255 20,09 1.116,65
HH2C 16 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15,5 40% 245 19,91 1.106,65
HH2C 19 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15 40% 245 19,41 1.078,85
HH2C 20 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15 40% 245 19,41 1.078,85
HH2C 23 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 14,5 40% 260 19,18 1.066,06
HH2C 26 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 14,5 40% 250 19,00 1.056,06
HH2C 28 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 14,5 40% 235 18,73 1.041,06
HH2C 31 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 14 40% 240 18,32 1.018,26
HH2C 38 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 13,5 40% 235 17,73 985,47
HH2C 39 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 13,5 40% 205 17,19 955,47
                     
HH2C 4 42 58,87 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 40% 165 18,25 1.074,54
                     
HH2C 3 48 58,87 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 40% 235 19,44 1.144,54
HH2C 4 48 58,87 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 40% 255 19,78 1.164,54
HH2C 5 48 58,87 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 40% 245 20,13 1.184,86

 

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC

Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 4/1/2017
Danh sách căn hộ Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 14/12/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 26/2/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 26/2/2016
      Tin bất động sản theo dự án
 
Tiêu đềDiện tíchGiáNgày đăngTỉnh thành
Cho thuê căn 3 PN HH2A tầng trung Linh Đàm vip 0 (m2) Thỏa thuận 31/08/2018 Hà Nội
Cần bán căn 2N HH2B Linh Đàm 45,48 (m2) 1,05Tỷ 01/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ 55,59m2 Chung cư HH2C Linh Đàm, 0977 092 920 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm giá tốt, vị trí view hồ đẹp nhất khu đô thị 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH2 Linh Đàm, giá tốt. Hỗ trợ nhiệt tình 0 (m2) Thỏa thuận 05/02/2017 Hà Nội
Cho thuê căn tầng 12 HH2 Linh Đàm, - diện tích 45m2 0 (m2) Thỏa thuận 22/12/2017 Hà Nội
Bán căn 2 phòng ngủ HH2A Linh Đàm, căn đẹp view hồ Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 08/01/2017 Hà Nội
Bán căn 1202 chung cư hh2c linh đàm diện tích 76m 76 (m2) 6Triệu 12/09/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2020 chung cư hh2b Linh Đàm hoang mai hà nội 56 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán căn 1636 chung cư hh2 linh đàm diện tích 47m 47 (m2) 15,5Triệu 29/08/2016 Hà Nội
Bán căn 1918 chung cư hh2c linh đàm 45m giá gốc 15 triệu 45 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán chung cư Linh đàm căn hộ 3 phòng ngủ tầng đẹp chênh 130 triệu 0 (m2) Thỏa thuận 12/11/2018 Hà Nội
Bán căn 2014 chung cư hh2 Linh Đàm 55m giá gốc 15 triệu 55 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Chung cư Linh Đàm còn mấy căn 55m2 bán nhanh giá tốt 56 (m2) 15Triệu/m2 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn 45m2 chung cư hh Linh Đàm bán nhanh trước tháng ngâu 45 (m2) 880Triệu 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn hộ HH Linh Đàm giá chênh thấp 45 (m2) 13Triệu/m2 20/07/2016 Hà Nội
Bán căn 2020 chung cư hh2 linh đam view hồ 2 phòng ngủ 55 (m2) 15Triệu 19/07/2016 Hà Nội
Bán căn 3336 chung cư hh3 linh đàm 45m 45 (m2) 14Triệu/m2 30/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) 13Triệu/m2 14/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) Thỏa thuận 20/07/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2c Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2a Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Chung cư hh2 Linh Đàm bán căn 712 chênh rẻ nhất 76 (m2) 15,5Triệu/m2 06/05/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 3202 chung cư hh2 linh đàm 76 (m2) 14Triệu/m2 05/05/2016 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH Linh Đàm mới nhất 0 (m2) Thỏa thuận 05/06/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 1202 chung cư Linh Đàm tòa hh1 76 (m2) 16Triệu/m2 22/04/2016 Hà Nội
Giá sock nhất thị trường, chỉ với 595tr sở hữu căn góc Chung cư HH2B Linh Đàm 0 (m2) 15Triệu/m2 24/03/2016 Hà Nội
Bán căn 55,59m2 Chung cư HH2A Linh Đàm, giá chênh hợp lý 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
HOT! Bán nhanh căn hộ 72 m2, chung cư HH2A Linh Đàm, hỗ trợ vay vốn 30.000 tỷ 71,96 (m2) 14Triệu 07/01/2016 Hà Nội
HOT! Bán căn hộ chung cư giá rẻ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, vay gói 30.000 tỷ 55,59 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
Hot! Bán căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, chênh thấp nhất thị trường 70 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
HOT! Chính chủ cần bán nhanh căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14,5 triệu/m2. 55,59 (m2) 14,5Triệu 05/01/2016 Hà Nội
Bán căn 1802 chung cư hh2 linh Đàm 0987 462918 76 (m2) 15Triệu/m2 24/12/2015 Hà Nội
Bán nhanh căn hộ 1034 Chung cư Linh Đàm, Hoàng Mai 55 (m2) 14Triệu 14/12/2015 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh Đàm bán căn 65m view công viên giá rẻ nhất 65 (m2) 15,5Triệu 02/12/2015 Hà Nội
Có 8 căn chung cư Linh Đàm hh2a 45m2 và 55m2 cần bán gấp 55 (m2) 15Triệu/m2 03/12/2015 Hà Nội
Bán cắt lỗ căn hộ 534 HH2B Linh Đàm 65 (m2) 15Triệu/m2 17/11/2015 Hà Nội
Bán căn hộ 3 phòng ngủ chung cư HH2B Linh đàm giá rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 06/11/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán gấp CHCC 45m2, 1PN, tòa h22a Linh Đàm, cửa chính đông nam 45 (m2) 15500000Triệu/m2 31/10/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán căn hộ tầng 2116, hh2a linh đàm 0 (m2) Thỏa thuận 31/10/2015 Hà Nội
Chung cư HH2B Linh Đàm căn 2 ngủ giá rẻ nhất 65 (m2) 15Triệu/m2 07/11/2015 Hà Nội
Bán các căn hộ 1, 2, 3 phòng ngủ chung cư HH2 linh đàm giá cực rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 19/10/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn hộ 55,59m2 chung cư hh linh đàm giá siêu rẻ 56 (m2) 14Triệu/m2 30/01/2016 Hà Nội
Bán nhà để trả nợ do làm ăn thua lỗ LH 01689347189 0 (m2) 13,5Triệu/m2 16/10/2015 Hà Nội
Bán căn 2 ngủ, giá gốc 13.5tr chung cư HH2A Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 27/10/2015 Hà Nội
Bán căn 4030 HH2A Linh Đàm, view Hồ Linh Đàm, giá chênh rẻ nhất thị trường 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh đàm bán rẻ gấp căn 2ngu vì gia đình có thêm thành viên. 65 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
Bán rất gấp căn 1608 HH2B Linh Đàm, chênh 195tr 0 (m2) 15Triệu/m2 09/10/2015 Hà Nội
Bán gấp căn 2224 diện tích 70.32 2ngủ HH2A Linh Đàm view hồ, giá cực rẻ! 70 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
Bán căn hộ chung cư chính chủ 1618 HH2B Linh Đàm 45 (m2) 870Triệu 01/10/2015 Hà Nội
12

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách bán hàng
Mr.Thành 0909 088 886 .
Ms.P_Vân 0946 95 3333 .
Mr. Hà 0932 33 11 91 .
Mrs.Hảo 0934 426 791 .
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Ký gửi hàng hoá
Mr.Thanh 0908 088 886 .
LH đi xem Dự Án và Căn hộ mẫu
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Lê Lý 0919 661 185 .
Phụ trách bán đồ thanh lý
Mr.Đoàn 0911 114 992 .

Bất động sản khu vực

Bất động sản đô thị mới

Top từ khoá bất động sản

dữ liệu

Thống kê

Khách Online: 25772
Lượng truy cập: 53804242
ĐẦU TRANG